ενδεικτική εικόνα καλωσορίσματος στο myschool

Καλωσορίσατε στο myschool

Το myschool είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

 • Τελευταίες Ανακοινώσεις...
  Ημερομηνία Ανακοίνωση
    02/06/2020 Νέα ανακοίνωση Σχετικά με τα Δελτία Εξεταζομένων για τις Πανελλαδικές 2020: Σε περίπτωση που έχουν ήδη τυπωθεί Δελτία Εξεταζομένων για Γενικά Λύκεια, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνει επανεκτύπωσή τους προκειμένου να αναγράφεται η ένδειξη ΝΕΟ ή ΠΑΛΑΙΟ Σύστημα.
    19/05/2020 Παρακαλούνται οι χρήστες των σχολικών μονάδων να μην προβαίνουν στη δημιουργία νέων τμημάτων στο myschool, με στόχο να αποτυπώσουν τη μειωμένη σύνθεση αυτών λόγω των έκτακτων μέτρων για την επιστροφή στα σχολεία. Η έκτακτη μειωμένη σύνθεση στη διεξαγωγή των μαθημάτων δεν αφορά στην υφιστάμενη λειτουργικότητα του συστήματος και ούτε επηρεάζει τη νέα φόρμα αποτύπωσης ημερήσιων απουσιών.
    19/05/2020 Παρακαλείστε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση της λειτουργικότητας των μετεγγραφών καθώς δεν αποτελούν μέσο εγγραφής στο επόμενο Σχολικό Έτος. Η μετεγγραφή λαμβάνει χώρα πάντα στο τρέχον σχολικό έτος.

  Όλες οι ανακοινώσεις

ενδεικτική εικόνα σύνδεσης στο ΟΠΣΥΔ

Η δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

Σύνδεση στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ »