ενδεικτική εικόνα καλωσορίσματος στο myschool

Καλωσορίσατε στο myschool

Το myschool είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

 • Τελευταίες Ανακοινώσεις...
  Ημερομηνία Ανακοίνωση
    1/9/2021 Νέα ανακοίνωση Σας ενημερώνουμε πως στην νέα λειτουργικότητα ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών, η ημερομηνία ανάληψης συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την αποθήκευση.
    1/9/2021 Νέα ανακοίνωση Σε συνέχεια του με αρ. 105271/ΓΔ5/30.8.2021 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου που αφορά στην ψηφιακή ανάληψη υπηρεσίας των προσληφθέντων αναπληρωτών, έχει αναπτυχθεί σχετική λειτουργικότητα στο σύστημα myschool, διαθέσιμη μέσω της επιλογής του βασικού μενού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ --> ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ. Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων στις οποίες θα παρουσιαστούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (εξαιρουμένων των περιπτώσεων αναπληρωτών με απευθείας πρόσληψη σε σχολική μονάδα και όχι μέσω περιοχής πρόσληψης), καλούνται να καταχωρίσουν αυθημερόν την ανάληψη υπηρεσίας μέσω της εν λόγω λειτουργικότητας, καθώς η καταχώριση αυτή συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα αποδοχής ψηφιακής σύμβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη και σε χρήστες με ρόλο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για την περίπτωση ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  Ο οδηγός χρήσης είναι διαθέσιμος εδώ.
    1/9/2021 Στις 11:00π.μ. θα εκτελεστούν έκτακτες εργασίες στο Π.Σ. για τη βελτίωση της νέας λειτουργικότητας ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ. Για 5 λεπτά δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση στο Myschool.

  Όλες οι ανακοινώσεις

ενδεικτική εικόνα σύνδεσης στο ΟΠΣΥΔ

Η δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

Σύνδεση στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ »