ενδεικτική εικόνα καλωσορίσματος στο myschool

Καλωσορίσατε στο myschool

Το myschool είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

 • Τελευταίες Ανακοινώσεις...
  Ημερομηνία Ανακοίνωση
    18/01/2018 Νέα ανακοίνωση Για τις ανάγκες των Πανελλαδικών εξετάσεων παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το 801 200 8040
    16/01/2018 Νέα ανακοίνωση Σας ενημερώνουμε ότι στις 17 και 18/01/2018 θα δοθεί στο myschool η απαραίτητη λειτουργικότητα, προκειμένου να διορθώσετε τις λανθασμένες εγγραφές (διαγραφή/αποδέσμευση μαθητή) για το σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας, δημόσιες και ιδιωτικές, σε εφαρμογή της κάτωθι εγκυκλίου.

  Εγκύκλιος Φ.6/ΕΑ/7070/Δ1
    09/01/2018 Νέα ανακοίνωση Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» η 22η Ιανουαρίου 2018. Από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 ώρα 15.00 μ.μ., παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας.
  Ως εκ τούτου, κατά το άνω χρονικό διάστημα (12-1-2018 έως και 21-1-2018) δε θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Εθνικού Δημοτολογίου με το myschool.

  Όλες οι ανακοινώσεις

ενδεικτική εικόνα σύνδεσης στο ΟΠΣΥΔ

Η δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

Σύνδεση στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ »