ενδεικτική εικόνα καλωσορίσματος στο myschool

Καλωσορίσατε στο myschool

Το myschool είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

 • Τελευταίες Ανακοινώσεις...
  Ημερομηνία Ανακοίνωση
    11/06/2021 Νέα ανακοίνωση Σας ενημερώνουμε ότι η αποτύπωση της «ολοκλήρωσης της ύλης» που καταχωρείται στην καρτέλα Σχολική μονάδα → Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί συμπληρώνοντας την τιμή 999 στο πεδίο Σελίδα/ Σύνολο κειμένων/ενοτήτων.
    11/06/2021 Νέα ανακοίνωση Ενόψει της λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες έκδοσης αποτελεσμάτων την Παρασκευή 11-06-2021. Αναφορικά με την διαδικασία έκδοσης τίτλων θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.
    01/06/2021 Νέα ανακοίνωση Ενημερώνουμε τους/τις διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων, ότι σε συνέχεια της εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ. 59871/ΓΔ4/27-5-2021, έχει γίνει η σχετική εισαγωγή επιλογής για δικαιολόγηση απουσιών για λόγους ανωτέρας βίας.

  Όλες οι ανακοινώσεις

ενδεικτική εικόνα σύνδεσης στο ΟΠΣΥΔ

Η δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

Σύνδεση στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ »